Bedrijf

Familiebedrijf Wellkistenfabrik Fritz Peters GmbH & Co. KG ontwikkelt en produceert verpakkingsoplossingen uit golfkarton - flexibel en klantgeoriënteerd.

Over ons

Een familiebedrijf uit de regio Niederrhein

Wellkistenfabrik Fritz Peters GmbH & Co. KG ontwikkelt en produceert samen met 8 dochterondernemingen al meer dan 75 jaar kwalitatief hoogwaardige golfkartonnen verpakkingen. Wij bieden een breed scala aan producten, van bruine transportverpakkingen tot hoogwaardig bedrukte verkoopdozen. Onze verpakkingsoplossingen versterken de marktpositie van onze klanten, omdat deze garant staan voor een optimale bescherming en een aantrekkelijke productpresentatie.

Ons moderne machinepark biedt ons alle mogelijkheden. Al naar gelang de persoonlijke voorkeur van de klant maken wij in Moers iedere gewenste verpakking. Wij produceren op klantspecificatie vouwdozen, stansverpakkingen, displays en groot formaat transportdozen tot slimme functionele verpakkingen en bewerken deze met max. 5 kleuren en infrarooddroging. Wij bieden autolock-bodems in alle varianten, waaronder 6-punts verlijming.

Wij staan niet stil

Wij werken volgens het credo »Veel passie voor het product en de klant», een overtuiging die door alle medewerkers wordt gedeeld. Daarmee leveren ze een belangrijke bijdrage aan de totale productie van het bedrijf. Dankzij hun effectiviteit, vermogen om snel te beslissen, competentie en eigen verantwoordelijkheid beschikken wij over een hoog serviceniveau. Dit wordt keer op keer bevestigd bij klantenquêtes en door onafhankelijke derden.

Wij slaan nieuwe wegen in

Wanneer »beter« mogelijk is, is »goed« niet goed genoeg. Daarom zijn wij continu in ontwikkeling. Het zoeken naar nieuwe oplossingen en optimalisaties voor verpakkingen verbindt ons met onze medewerkers. Ons goed op elkaar ingespeelde en innovatieve team van verpakkingsontwikkelaars werkt op basis van uw opdracht een concept uit, waarbij rekening wordt gehouden met alle bijzonderheden van uw productieproces. Het resultaat is een op maat gesneden verpakkingsoplossing die zich onderscheidt door lage kosten en hoge efficiëntie.

Wij handelen duurzaam

Als familiebedrijf zijn wij actief in een waardesysteem dat gevormd wordt door duurzaamheid, lange termijn denken, continuïteit en verantwoordelijkheid. Hiertoe behoort ook dat wij bij onze productieprocessen onze verantwoordelijkheid voor het milieu niet uit de weg gaan.

Feiten en Cijfers

Richtlijnen die verbinden

Onze principes van deugdelijk bestuur

Wij allemaal - zowel medewerkers als leidinggevenden – hebben veelzijdigheid en individualiteit hoog in het vaandel staan. Ons doel is om de uniekheid van iedere individu te ondersteunen, uit te dagen en te bevorderen. Onze medewerkers zijn onze ruggengraat. Zij zijn ons kapitaal en geven vorm aan ons aanzien en productievermogen.

Juist daarom is het zo belangrijk dat we de samenwerkingsverhoudingen vastleggen in bestuurlijke principes. Deze beginselen vormen niet alleen een bindende richtlijn ter beoordeling van de leidinggevenden, maar dienen ook als leidraad en oriëntatie voor de medewerkers in de dagelijkse samenwerking.

Ze zijn in de geest van het traditierijke en innovatieve familiebedrijf ontwikkeld als een gemeenschappelijk project van het management ter bevordering van de dialoog.

De directie

Kwaliteit

Kwaliteit is ons concept

De Wellkistenfabrik Fritz Peters hecht veel waarde aan kwaliteit. Kwaliteit en service staan centraal bij alles wat we doen. Alle maatregelen op het gebied van inrichting, organisatie en uitbreiding van het managementsysteem dienen daarom voor de consolidatie van bestaande en de ontwikkeling van nieuwe, duurzame klantrelaties. Ze zijn een existentieel noodzakelijk bestanddeel van onze bedrijfsstrategie.

Ons doel is om de kwaliteit van onze fabricaten voortdurend te verbeteren, te voldoen aan de verwachtingen van de klant en zo onze positie duurzaam veilig te stellen. Hiervoor maken wij gebruik van een kwaliteitsmanagementsysteem conform DIN EN ISO 9001:2015 en GMP (Good Manufacturing Practise). Wij als bedrijf stellen de hoogste eisen voor de bescherming van het milieu en al onze producten dragen het FSC-keurmerk.

Om onze hoge kwaliteitsnormen te waarborgen, voeren wij dagelijkse controles, functie- en laboratoriumproeven uit. De betrokkenheid en de knowhow van onze medewerkers zijn hierbij van cruciaal belang. Zij onderscheiden zich door hun verantwoordelijkheid en hoge kwaliteitsnorm voor hun eigen prestaties.

Laboratorium

Wij maken golfkarton veilig en productief

Met ons golfkarton ondersteunen en garanderen wij de wereldwijde goederenstroom van onze klanten. Dankzij ons eigen laboratorium kunnen wij professionele steun en proactief advies bieden met betrekking tot de vereisten voor stabiliteit. Onze klanten zijn ons daar dankbaar voor. Al decennia lang ontwerpen wij in overleg met onze klanten verpakkingen voor hooggevoelige pakgoederen bestemd voor de export. Hand- of high performance machinale verpakkingen, wij zorgen ervoor dat onze klanten hun doelstellingen realiseren.

 • In ons inhouse laboratorium voeren wij belangrijke activiteiten uit voor onze klanten:
 • Analyse van basispapier voor golfkarton, testen van goederenleveringen
 • Analyse van proefontwerpen
 • Simulatie van verpakkingsproeven in het kader van klantvereisten en/of nieuwe ontwikkelingen
 • Bevoegdheid als controlebureau voor gevaarlijke goederen

Daarbij komen nog de volgende technologische testen:

 • Short-Crush-Test (SCT)
 • Flat-Crush-Test (FCT)
 • Edge-Crush-Test (ECT)
 • Burst-Resistence-Test (BST)
 • Penetration-Resistance-Test (PET)
 • Penetration- and Batch-Tracking (BCT)
 • Cobb-test 

Milieu

Duurzaamheid voor komende generaties

De aandacht voor en het behoud van het milieu, en het bewuster omgaan met de beschikbare hulpbronnen liggen ons na aan het hart - voor ons en onze kinderen. Alle producten en diensten van de Wellkistenfabrik Fritz Peters worden verbeterd door constant geoptimaliseerde processen om het milieu zo min mogelijk te belasten.

Het blijvend verbeteren van de effectiviteit van het geïntegreerde managementsysteem en het voorkomen dat het milieu wordt belast, evenals programma's in de geest van "Good Manufacturing Practice“ (certificering conform GMP), vormen de eerste impuls voor nieuwe kwaliteits- en milieudoelstellingen. Met de milieucertificering voor bedrijven op 1 augustus 2014 zijn we een nieuwe fase ingegaan. De voorlopige afsluiting vormde de FSC-certificering in september 2014.

Ons geïntegreerde managementsysteem en de koppeling van processen garanderen dat alle milieuwetten en -voorschriften worden nageleefd. Daar staat iedere medewerker persoonlijk voor in. De Wellkistenfabrik Fritz Peters voert een open dialoog om de milieueffecten in het kader van de werkzaamheden op transparante wijze te communiceren. Door het geven van cursussen en informatie wijzen wij onze medewerkers op de voor het milieu relevante problemen, evenals op de richtlijnen met betrekking tot een veilige werkomgeving om het bewustzijn en de actieve toewijding te verhogen. Mochten er zich ondanks alle gedocumenteerde procedures toch voor het milieu -en/of de veiligheid op het werk relevante problemen voordoen, dan zullen wij onmiddellijk de nodige stappen ondernemen om deze door vastgestelde tegenmaatregelen op te lossen en in de toekomst te voorkomen.

Actueel

In 2014 werd ons volledige vrachtwagenpark vervangen door modellen met de nieuwste zuinige Euro-motoren. De certificering voor het energiebeheer was in 2015 omgezet in DIN 50001.

Productie van golfkartonnen verpakkingen met graspapier.

 

Voor de productie van golfkartonnen dozen is GRASLINER – geproduceerd uit GRASPAP – zeer geschikt.

Gras van uitgebreid beheerde grondgebieden wordt gedroogd en in de directe omgeving tot grondstof verwerkt. Op basis van de benodigde en gevraagde eigenschappen van het golfkarton, kan GRASLINER* voor het vervaardigen van het dek papier (buiten- en binnenlaag) alsmede voor de productie ven wellenstof worden ingezet. GRASLINER* biedt u talrijke gecertificeerde- en bewezen voordelen:

 

 • geen nadelige werking met betrekking tot dermatologische-allergische werking
 • geëigend voor het verpakken van levensmiddelen. (ISEGA certificaat)
 • virgin fibers van zongedroogd gras
 • minder uitstoot van schadelijke broeikasgassen.
 • CO2- reductie tot wel 75%
 • Besparing op energie, afvalwater en grondstoffen
 • 100% ecologische bereiding van het papier
 • het absoluut afzien van het gebruik van proces – chemicaliën
 • octrooirechtelijke bescherming
 • geen risico op migratie van MOSH en MOAH
 • recyclebaar en composteerbaar 
 • FSC-Mix gecertificeerd (FSC® C009951) 
 • goed bedrukbaar

 

Graag willen wij u hier nader over adviseren en bieden wij u ook voor uw product een milieu vriendelijke verpakking aan. Meer informatie kunt u vinden op www.graspapier.de

Wij verpakken uw producten klimaatneutraal.

 

Wat betekent klimaatneutraal?

Producten, waarvan de CO2 emissies berekend zijn en welke door ondersteuning van internationaal erkende klimaatbeschermingsprojecten gecompenseerd worden, typeert men als klimaatneutraal. De compensatie van CO2 emissies is, naast het vermijden en reduceren ervan, een belangrijke stap in geïntegreerde klimaatbescherming en een bijdrage voor de duurzaamheid ervan.

 

Wie is “ClimatePartner” ?

ClimatePartner is een vooraanstaande aanbieder van oplossingen voor bedrijven in het kader van klimaatbescherming. Samen met klanten worden oplossingen op maat uitgewerkt voor de balans in-en compensatie van CO2 emissies met als doel de onderneming en hun producten klimaatneutraal te mogen noemen. Meer informatie met betrekking tot de processen en over de diverse projecten vindt u op: www.climatepartner.com

 

In drie stappen komt u bij uw klimaat neutrale verpakking:

 • Wij berekenen de CO2 emissies van uw orders.
 • De CO2 compensatie wordt bereikt door het ondersteunen van een klimaat- beschermingsproject.
 • Uw klanten zien uw bijdrage door middel van het klimaat neutrale label welke wij op uw verpakking drukken.

 

Met dit label op uw verpakking laat u merken dat ook u wilt bijdragen aan de wereldwijde klimaatbescherming en verhoogt u uw vertrouwen in uw duurzaamheidsstrategie. Het order gebonden ID-nummer biedt transparantie in de compensatie van de berekende CO2- hoeveelheid met de volgens de internationale standaard geteste- en gecertificeerde klimaat-beschermingsprojecten.

Door een geringe prijstoeslag kunt u een belangrijke- en zichtbaar bijdrage leveren aan de wereldwijde klimaatbescherming.

 

Klimaat-beschermingsprojecten.

Historie

»Een goed beheerde fabriek herkent men aan het plezier in het werk. Fritz Peters geeft met evenveel plezier zijn kennis en ervaring door aan zijn medewerkers. Alleen op deze manier en tegen de achtergrond van de 80-jarige verpakkingstraditie kon de fabriek in Kapellen ontstaan.«

(Uit het jubileummagazine voor het 25-jarige jubileum van de Wellkistenfabrik Fritz Peters, 1963)

1884

In 1884 werd midden in de stad Krefeld de eerste steen gelegd van onze onderneming, die zich aanvankelijk bezig hield met de productie van fijn- en verzendkartonnen verpakkingen.

1938

Nadat het Fritz Peters in de voorgaande jaren niet gelukt was om de firma Otto Hampel te overtuigen van het potentieel van het nieuwe product golfkarton, besloot hij om het bedrijf op 33 jarige leeftijd te verlaten. In een door crisis geteisterde jaar richtte hij samen met zijn compagnon August Lüneschloß de golfkarton- en dozenfabriek Fritz Peters & Co. KG op in de Virchowstraße in Krefeld. Er was al een kleine golfkartonfabriek. De eerste klanten vond hij in de koek- en zoetwarenindustrie.

1945

Het bedrijf werd vernietiging door geallieerde bombardementen. Machines en grondstoffen waren totaal verbrand en verwoest. Het achtergebleven personeel had zich tijdens het inferno ternauwernood het vege lijf kunnen redden.

1950

Fritz Peters gaat samen met een groep Duitse verpakkingsfabrikanten op studiereis naar de VS. Daar zag hij voor het eerst in zijn leven supermoderne golfkartonfabrieken. Hij stopte onmiddellijk alle activiteiten in de Virchowstraße, spaarde en plande tot 1956 en bouwde de fabriek volgens de laatste stand der techniek opnieuw op in Moers-Kapellen.

1958

Verhuizing naar Moers-Kapellen op een fabrieksterrein met een oppervlak van 100.000 m2.

1963

25 jaar golfkarton, 80 jaar volkarton: Van 850 m2 in 1928 naar een nieuw fabrieksterrein met een oppervlak van 100.000 m2 in Kapellen.

1973

Generatiewissel en opvolging in de Raad van Bestuur van de onderneming door Ruth en Volkmar Peters, de kinderen van Fritz Peters.

1977

Nieuwbouw na mijnschade op het aangrenzende terrein.

1991

Uitbreiding van de werkbreedte op de golfkartoninstallatie van 2,10 m naar 2,45 m.

1994–1996

Omvangrijke modernisering van de golfkartoninstallatie.

1996

Certificering voor DIN ISO 9001.

2007

Installatie van een automatisch transportsysteem.

2008

Generatiewissel en opvolging in de Raad van Bestuur van de onderneming door Angela en Roman Peters, de kinderen van Volkmar Peters.

2008

Certificering voor GMP.

2010

Installatie van een nieuwe eenzijdige machine aan de golfkartoninstallatie. Uitbreiding van het productprogramma naar E/EE/EB/EC-golf. Installatie van een baanspanningsregeling voor de cachering van preprint.

2014

Installatie van een 5-kleuren rotatiestans met infrarooddroging voor hoogwaardig bedrukte en gelakte golfkartonnen verpakkingen. Modernisering van het complete transportsysteem voor de verwijdering van pallets.

2014

Certificering operationele en industriële milieubescherming Certificering voor FSC.

2015

Installatie van een high performance vouw-/lijmmachine. Uitbreiding van het productieprogramma tot 6-punts verlijmde verpakkingen.

Groep

Veel deskundigheid onder één dak

Uniek

De Peters ondernemingsgroep met haar 8 dochterondernemingen bestrijkt een breed spectrum op het gebied van verpakkingen. De hoofdsegmenten zijn productie, handel en recycling. De hoofdactiviteiten zijn de productie, de verwerking en de veredeling van producten uit golfkarton - van standaardverpakkingen tot klantspecifieke oplossingen. De Peters ondernemingsgroep bundelt haar deskundigheid in het oplossen van problemen met advies, design, ontwikkeling, productie en logistiek.

Hierdoor is de groep te allen tijde in staat om doelgericht te voldoen aan de hoge eisen voor een oplossingsgeoriënteerde supply chain management voor de klant. De basis hiervoor wordt gevormd door de modernste communicatiesystemen en op de toekomst gerichte productiemethoden.

Leveringsgarantie

Overlappingen in de portfolio en het afzetgebied van de dochterondernemingen worden door de Peters ondernemingsgroep bewust op de koop toegenomen. Dit geeft onze klanten extra zekerheid, stabiliteit en flexibiliteit in het vermogen te leveren. Drie Dochterondernemingen beschikken over een eigen golfkartonmachine (GKM). Daardoor is de productie van golfkarton en de levering van eindproducten voor iedere klant in de gehele onderneming zekergesteld. Naar wens voeren wij voor onze klanten een persoonlijke risicoanalyse uit en stellen vervolgens een succesvol concept op. De boodschap gaat van mond tot mond. Steeds meer klanten vertrouwen ons voor de levering van hun producten in verpakkingen van golfkarton.

Leveranciers

Betrouwbaarheid en continuïteit

Bij onze leveranciers zetten wij in op een duurzame relatie gebaseerd op partnerschap en een eerlijke en betrouwbare samenwerking. Een vast bestand van leveranciers draagt wezenlijk bij tot het realiseren van onze bedrijfsdoelstellingen, namelijk klanten een eersteklas kwaliteit en de beste service bieden.

Ons inkoopspectrum

 • Golfkartonpapier
 • Dikte
 • Drukclichés
 • Drukkleuren
 • Stansgereedschap
 • Machines voor de productie van golfkartonnen verpakkingen
 • Reserveonderdelen voor machines & motoren
 • Kogellagers
 • Rasterwalsen
 • Transportvoertuigen 
 • Bureau-artikelen
 • Reclamemateriaal
 • Gebouwreiniging
 • Transportdiensten
 • Logistieke dienstverlening

U bent leverancier en wilt zich aan ons voorstellen? Welkom! Om vooraf te zien of er voldoende basis is voor een verkennend gesprek, verzoeken wij u om een korte zelfintroductie. Klik hier.

Leveranciersaanvraag

Bewerbung-Lieferanten

Bewerbung-Lieferanten

Partner

Publikationen und Lesetipps

Auf der Webseite des Verbands der Wellpappen-Industrie e.V. finden Sie viele interessante Berichte und Veröffentlichungen aus der Wellpappen-Industrie. Auch das Magazin "ausgepackt" gehört dazu:

http://wellpappen-industrie.de/verband/publikationen/ausgepackt.html

 

Das Forum Ökologisch Verpacken e.V. berichtet über viele aktuelle und spannende Themen der Verpackungsindustrie unter http://oekologisch-verpacken.com/

 

Die FEFCO hat zur Haltbarkeit von Lebensmitteln eine Studie an der Universität in Bologna durchführen lassen. In der Ausgabe Nr. 4/2016 der "Aktuelle Papier-Rundschau Wellpappe", wurde dazu ein entsprechender Bericht 'Obst bleibt in Wellpappen-Trays länger frisch' veröffentlicht.

 

 

 

News

Action medeor e.V. – de wereldnoodapotheek

Transport van medicijnen in golfkarton

ongeveer een derde van de wereldbevolking heeft onvoldoende toegang tot medische verzorging. Als wereldnoodapotheek zet action medeor zich al 50 jaar in om de gezondheid van mensen in kansarme gebieden over de gehele wereld blijvend te verbeteren.
In geval van nood en bij een catastrofe zorgt action medeor ervoor dat dringend benodigde medicijnen en hulpmiddelen snel ter plaatse komen. Action medeor bouwt samen met partners ter plaatse aan langdurige gezondheidsstructuren.
In het kader van farmaceutische en specialistische adviezen zorgt action medeor voor kennisuitwisseling en ondersteunt het de opleiding van farmaceutische vakmensen.

Foto: © action medeor

Continue verbetering door ons kwaliteitsmanagement.

Jonas Grundmann heeft in 2016 na zeven semesters technische logistiek bij Peters zijn bachelor scriptie geschreven. Zijn specifieke interesse lag destijds al bij het thema
lean-management in de procesketen.

Na talrijke studies heeft de heer Grundmann per 1 januari 2019 de leiding binnen het kwaliteitsmanagement bij de golfkartonfabriek  Peters overgenomen.
Hierdoor is hij verantwoordelijk voor hoge kwaliteitseisen voor alle verpakkingen.

Hiervoor voert hij continue analyses door, maakt rapportages, controleert de arbeidsprocessen en is hij verantwoordelijk voor het optimaliseren en standaardiseren van de diverse processen, alsmede voor de voorbereiding- en doorvoering van interne- en externe audits als b.v. ISO 9001.
De verbetering in transparantie van de arbeidsprocessen, wat tot verbetering leidt van de klantentevredenheid alsmede het terugbrengen van het aantal fouten, vormen naast het verzorgen van kwaliteitsdocumenten, een significant onderdeel van zijn takenpakket.
Jonas Grundmann staat u als aanspreekpunt voor alle vragen met betrekking tot de talrijke certificaten, graag ter beschikking.

Online verzendverpakking maar dan iets anders

De samenwerking met onze klanten is altijd boeiend en plaatst onze ontwikkelingsafdeling
steeds voor nieuwe uitdagingen. Of het nu gaat om het optimaliseren van bestaande verpakkingen of het ontwikkelen van nieuwe verpakkingsoplossingen, creativiteit is dan zeer gewenst.
Het merk “C’est normal heeft samen met de YouTube ster Jon Olsson een verzendverpakking in de vorm van een container ontwikkelt waarbij de focus op
de “unboxing belevenis” ligt.
Als resultaat hiervan is er een nieuwe vorm van een online verzendverpakking ontstaan waarmee via de site https://www.cestnormal.co/ o.a. T-shirts en Hoodies naar de klanten worden verzonden.
 

PETERS jubilaris- en kerstfeest 2018

Ook dit jaar werden er weer diverse jubilarissen door de directeur Winfried Flemmer bedankt voor hun langdurige betrokkenheid bij ons bedrijf.
Anke Janßen (centraal inkoop) en Hans-Wilfried Ullrich kunnen beiden terugkijken op een zeer lang dienstverband: 40 jaar !!


In het stijlvolle- en in een decoratieve kerstsfeer aangeklede restaurant Feltgenhof konden alle medewerkers van PETERS wederom genieten van een heerlijke en ontspannen avond.

Voorafgaand aan het eten, werd eenieder door enkele sfeervolle alpenhoorn-blazers uit Korsenbroich alvast in de kerststemming gebracht.
DJ Peter (www.eventure-djs.de/dj/dj-peter) heeft opnieuw met veel “fingersptizengefühl”
de juiste toon gezet en hij bracht tevens een fotocollectie mee vol met vrolijke herinneringsfoto’s.
Andi Kallenbach, van de band Johnny & The Hot Rods (www.rocknroll-neuss.de/)  heeft met zijn buitengewone stem en zijn zeer goede gitaristen voor de juiste rock’n’roll stemming gezorgd. Al met al werd het een geslaagde avond met lekker eten en drinken, veel gesprekken, dans en muziek.

 

 

Stagiare-teambuilding samenkomst 2018

De commerciële- en productie stagiaires bij Peters hebben, samen met de stagiaires welke in de afgelopen zomer hun afstudeerproject met succes hebben afgerond en een vaste baan hebben aanvaard en hun coaches, gezamenlijk een afwisselingsvolle teambuilding dag met elkaar doorgebracht.
Na een aantal spannende en vermoeiende rondes bij het teamsportspel LaserTag, volgde aansluitend een boottocht door de haven van Duisburg en werd de samenkomst afgesloten met een lunch.

Grote interesse in stage plaatsen bij Peters

Op de 27e stagebeurs bij het Mercator Beroepscollege in Moers hebben ca 2.000 studenten geïnformeerd naar de mogelijkheden bij een werkgever, een beroepskeuze en de mogelijkheden om een stage te volgen. Vele hebben de deze kans aangegrepen om naar de stagemogelijkheden bij Peters te informeren.

Tobias Girod (3e stagejaar) Pascal Feldmann (2e stagejaar) en Nico Wagner (1e stagejaar), die bij Peters stage lopen, hebben de studenten uitvoerig geïnformeerd over de inhoud van de opleiding tot verpakkingsontwerper. Timo Pleyter (2e stagejaar) heeft hen alles verteld over de opleiding tot ondernemer. Ook konden geïnteresseerden uitgebreide informatie krijgen omtrent een opleiding tot specialist op het gebied van opslag en logistiek. Behalve vragen voor een opleiding bij Peters, werden ook vragen met betrekking tot stagemogelijkheden in de productie beantwoord.
Nog populairder dan onze stagebrochures was de mogelijkheid om aan het rad van fortuin te kunnen draaien waarbij men behalve pennen, notitieblokken, winegums en troostprijzen, ook een knuffel olifant kon winnen.

 

Succesvolle brand- en evacuatie oefening

Op vrijdag 28 september werd in samenwerking met de bedrijfsbrandweer Moers en de vrijwillige brandweer uit Kapellen en Schwafheim een noodsituatie nagebootst.
De bij Peters verantwoordelijke brandbeveiligers waren ter plaatse en hebben deze oefening begeleid, evenals de evacuatiedeskundigen van de Peters organisatie.

intensive brandbeveiligingsoefeningen zijn voor een brandrisicovol bedrijf cruciaal.
en helpen de fabriek veiliger te maken om zo de veiligheid van alle werknemers steeds beter te kunnen optimaliseren.
Deze “noodsituatie” bood een goede mogelijkheid om alle aspecten van het noodplan in geval van brand en gewonden, uitgebreid te oefenen alsmede het analyseren van alle details met de brandweercommandanten.
 

 Wij willen dan ook de brandweerkorpsen uit Moers, Kapellen en Schwafheim hartelijk bedanken voor hun tijd en inzet!

 

 

Innovatieprijs golfkarton 2018: 2e plaats voor Peters

Die verpakkingen, die met name de mogelijkheden van golfkarton laten zien en de innovatiekracht in het bijzonder tonen, worden door het verbond van de golfkarton industrie beloont. Tijdens de beurs Fachpack in Nürnberg werden de winnaars van de inzendingen voor een innovatieve verpakking bekend gemaakt.

Voor het onderdeel “golfkartonproductie ter bevordering van de verkoopondersteuning” (de categorie voor verkoop- en/of shelf ready verpakkingen, welke de merkbekendheid van de klant voor POS doeleinden ondersteunen), hebben we bij de huidige prijstoekenning op het forum golfkarton 2018, van een onafhankelijke jury van externe vaklieden de 2e prijs gekregen voor onze bier geschenkverpakking.

De geschenkverpakking omvat het exclusieve botanische bier en de botanische jenever, een probeerglas alsmede promotie artikelen. Als oplossing dient een voor-verlijmde  
doos met geïntegreerd interieur uit één deel met fraai frontaanzicht en fixatie vanuit de gerilde boven kleppen. Door het zo verkregen displayfront krijgt men een goed zicht op de gepresenteerde producten, het ondersteunt de merkbekendheid en nodigt uit tot een spontane aankoop. Naast een snelle handling door de automatische bodem zorgt ook de integratie en fixatie van de producten alsmede het gebruik van milieuvriendelijke grondstoffen van deze verpakking uit één deel ervoor, dat een dergelijk concept de klanten enorm aanspreekt. Een apart interieur is niet nodig wat ook in de handling en logistieke processen kosten bespaart.

De voordelen in één overzicht:

vlakke aanlevering, een verpakking met geïntegreerd interieur uit één deel, eenvoudig op te zetten en eenvoudige uitvoering, vereenvoudigde order- , onderdelen- en magazijnhandling, 100% recyclebaar, optisch aantrekkelijk en voldoet aan de sterke POS eisen. Deze oplossing kan ook voor andere combinaties / doeleinden op maat gesneden worden.

hierbij de link voor de video:

https:/www.youtube.com/watch?v=IJRx7ukGcAw

Tentoonstelling: tapijtwissel

De kunstenares Sabine Schellhorn presenteert haar tentoonstelling van 08 september tot 14 oktober 2018 in de portiersloge van de fabriek Heeder in Krefeld. Dit gebouw is het voormalig thuisfront van de Golfkartonfabriek Peters. Mevrouw Schellhorn heeft de heer Fritz Peters daarom twee zegels uit haar zegel collectie 365+1 geschonken. De zegels werden van het materiaal golfkarton gemaakt dat daar in de 50er jaren bij de installatie van de eerste golfkartonmachine werd geproduceerd. Peters heeft voor de realisering hiervan behalve het materiaal ook de productie, de confectionering en de logistiek overgenomen. Het atelier: Portiersloge in de fabriek Heeder, Virchowstraße 130, 47805 Krefeld,
ingang C. De kunstwerken zijn van buitenaf zichtbaar. De sluiting van de expositie vindt plaats op zondag 14 oktober 2018 om 11.30 uur.

 

 

Start als stagiaire.

5 Nieuwe stagiaires maken een start in het beroepsleven.

 


Per 1 augustus 2018 begint voor een aantal nieuwe stagiaires een nieuwe levensfase bij Peters. Veel uitdagingen in veel verschillende gebieden staan hen te wachten.

 


Lea Kleinen (op de fot 3e van links) en Michael Cao (4e van links) worden tot industrieel medewerkster / medewerker opgeleid. In de komende drie jaren zullen zijn de afdelingen verpakkingsontwikkeling, werkvoorbereiding, productie, expeditie, financiële administratie, inkoop, personeelsafdeling, verkoop en supply chain management leren kennen en veel verkoopervaring opdoen. Emil Azadi (op de foto links), Nico Wagner (2e van links) en Musa Balci (op de foto rechts) voltooien de opleiding tot verpakkingsontwerpers. Gedurende deze afwisselingsrijke opleidingstijd leren ze diverse afdelingen in het bedrijf kennen: de golfkartonproductie, de verdere verwerking, de kwaliteitscontrole (laboratorium), de stans- en cliché voorbereiding en de ontwerpafdeling. Verpakkingsontwerpers zijn mede verantwoordelijk voor de instelling van de verwerkingsmachines, de bewaking en sturing van de productieprocessen en de kwaliteitscontrole.


Wij wensen hen allen een goede start toe en verheugen ons op een goede samenwerking.

Wij feliciteren Jakob Anlahr voor het succesvol afstuderen als verpakkingsdeskundige.

Jakob Anlahr heeft zijn driejarige opleiding tot verpakkingsontwerper succesvol afgesloten.


Gedurende zijn stageperiode heeft Jakob Anlahr alle afdelingen binnen het bedrijf leren kennen: vanaf de golfkartonmachine tot en met alle verwerkingsmachines, de ontwerpafdeling, de stans- en cliché voorbereiding evenals de kwaliteitscontrole in het laboratorium. Hij heeft alle opgaven en uitdagingen met veel motivatie en betrokkenheid tot een goed einde weten te brengen.


Wij zijn blij dat Jakob Anlahr zich in de toekomst aan zal sluiten bij het Peters Team en we wensen hem veel succes toe voor de toekomst in zijn nieuwe job.

Uitstekende stage afsluiting

Marina Pedrotti heeft haar stage tot industrieel medewerkster zeer succesvol afgesloten. Wij zijn zeer verheugd over de door haar behaalde uitstekende resultaten.

 

Na een afwisselingsvolle stageperiode waarbij ze alle afdelingen (verpakkingsontwikkeling, personeelszaken, expeditie, werkvoorbereiding/planning, centraal inkoop, productie, financiële administratie, verkoop en de handelsafdeling) intensief heeft leren kennen, was ze sinds einde 2017 actief op de afdeling verkoop binnendienst. Deze afdeling heeft zij gekozen voor het uitwerken van het door haar bepaalde hoofdproject welke zij met uitstekend resultaat heeft volbracht.


Wij zijn zeer verheugd dat we Marina Pedrotti na haar succesvolle stage periode als gewaardeerde collega binnen ons verkoopteam hebben mogen begroeten en we wensen haar in haar nieuwe job veel succes toe.

 

De Peters Gezondheidsdag 2018

Dit jaar werd de gezondheidsdag door de Knappschaft Krankenkasse ondersteund en begeleid.

 

De met spierkracht aangedreven Fitness-Carrera baan (zie foto) zorgde voor veel plezier en maakte een geschiktheids-vergelijk voor de medewerkers (m/v) mogelijk. De door de Knappschaft beschikbaar gestelde hoofdprijs voor de beste bestuurder (een rode reiskoffer) lokte veel deelnemers. Ook de mogelijkheid om aan een EMS test deel te nemen werd door veel medewerkers  gewaardeerd en ze werden door terra sports in de wereld van de elektrische spierstimulatie meegevoerd. Van de mogelijkheid om diverse bloedwaarden te meten inclusief de schildklierwaarden door een bedrijfsarts, werd veelvuldig gebruik gemaakt, net zo als van een gehoortest afgenomen door de Grafschafter Hörwelt. Ook stond men open voor de adviezen van Naturheilpraxis Krusenbaum. Tevens konden alle medewerkers deelnemen aan een cursus EHBO, waarbij het vinden van een levenloos persoon gesimuleerd werd. De belangrijkste informatie voor een reanimatie (handmatig en met een defibrillator) werd door de heer Seefeldt van Help First aanschouwelijk overgebracht. De Bistro Mangold uit Kempen heeft voor de gezonde en smaakvolle verpleging gezorgd.

 

Doe mee en redt levens! Stamceldonatie tegen bloedkanker

Diverse medewerkers van Peters (m/v) en ook de algemeen directeur hebben in het kader van een gezondheidsactie, welke door pronova BKK bij Peters heeft plaatsgevonden en door hen werd gesponsord, aan deze actie deelgenomen.Vanuit Peters geldt een oprecht dank je wel aan alle medewerkers voor hun bereidwillige medewerking en voor het feit dat ze zich als stamceldonor hebben laten registreren.Elk jaar krijgen er in Duitsland 12.000 mensen leukemie of een andere vorm van bloedkanker, waaronder 600 kinderen. Is een behandeling met medicijnen niet mogelijk, dan kan het leven van een zieke enkel nog door een donatie van gezonde bloedstamcellen gered worden.

 

De registratie is heel eenvoudig: een uitstrijkje van wangslijmhuid en een ondertekende donorverklaring. Het daarop volgende typeringproces verloopt dan als volgt:

 

Een deel van het weefselkenmerk wordt bepaald en met de kenmerken van de patiënt vergeleken.

Bij een match worden verdere kenmerken onderzocht

Speciale laboratorium methoden verkleinen de groep potentiele donoren.
Parallel worden deze kenmerken op bepaalde virusinfecties onderzocht.
Indien een geschiktheid vaststaat, is een nieuwe akkoordverklaring van de donor noodzakelijk. Pas daarna wordt een afspraak gemaakt voor de donatie.
Evenals een bloeddonatie, is een stamceldonatie voor de donor nagenoeg risicovrij.

 

 

 

De Medewerkers van Peters (m/v) kunnen op deze dag kosteloos een hartritmestoornis test laten afnemen. Alle deelnemers ontvingen aansluitend van pronova BKK nog enkele tips voor het ont-stressen en om te ontspannen en konden nadien de nodige brochures meenemen.

Een nog betere kwaliteit door een investring van 2,5 Mio €

De golfkartonmachine, waar papier wordt verwerkt tot golfkarton, is met een lengte van 130 meter en een werkbreedte van 2450mm het hart van golfkartonfabriek Fritz Peters GmbH & Co. KG in Moers.


In het jaar 2017 werd meer dan 72.000.000 m2 golfkarton geproduceerd.


Tijdens de jaarwisseling werd de bestaande installatie volledig vernieuwd: In het gebied waar vocht wordt toegevoegd werden een tweetal staanders en twee messen vernieuwd.
Ook het drooggedeelte werd zo gaat als geheel vernieuwd. Het nieuwe dwars-mes maakt he mogelijk om bij een snelheid van meer dan 200 meter per minuut een orderwissel door te voeren.
Het nieuwe langs-mes onderscheidt zich met een grote snij- en rilkwaliteit.
Door het nieuwe direct aangedreven dwars-mes zijn snelheden tot 350 meter per minuut mogelijk.
De vernieuwde Ablage zorgt voor een keurige exacte stapeling.
Verdere voordelen zijn een geïntegreerde reiniging van de plano vellen en de diverse rilvarianten
naar wens van de klant, en de automatische plano vel verwijdering bij een kwaliteitswissel en een orderwissel.
De Duitse leverancier, de firma BHS Corrugated, is met meer dan 50 jaar ervaring inmiddels wereldwijd de grootste oplossing aanbieder in de golfkartonindustrie.
Met de nieuwe GKM kon de productiviteit en kwaliteit al kort na de ingebruikname begin januari, duidelijk zichtbaar worden verbeterd.

Kerst- en Jubilarissen viering.

Zoals ook voorgaande jaren vond de inmiddels traditionele kerst- en jubilarissen viering dit jaar wederom in het sfeervolle Feltgenhof in Moers plaats waaraan opnieuw een groot aantal medewerkers hebben deelgenomen.
In het middelpunt stond nu niet een golfkartonnen verpakking, maar het gemoedelijke samenzijn met dans en een goed gesprek.
Voordat er aan het voortreffelijke eten werd begonnen, werden een aantal jubilarissen op gepaste wijze geëerd voor hun langdurige inzet, waaronder ook de algemeen directeur Winfried Flemmer.


De goede muziek werd verzorgd door DJ Peter, onze collega Marvin Steven Friedle zong enige hits welke de stemming verhoogde en de straatmuzikant Joe Kikiheeft ons met zijn fantastische stem verrast.


Iedereen hat veel plezier met “de Fotobox”. Er zijn vele grappige foto’s genomen welke ons nog lang aan de gezellige avond zullen blijven herinneren.

 

Winnaar in de concurrentiestrijd “bedrijfsgezondheid” 2017

wij verheugen ons met het bereiken van de eerste plaats in de concurrentiestrijd op het gebied van
de “bedrijfsgezondheid” en de onderscheiding van het gezindheidsnetwerk Niederrhein e.V.


Karl-Josef Laumann, NRW minister van arbeid, gezondheid en sociale zaken, heeft samen met Michael Rüscher, bestuursvoorzitter van het gezondheidsnetwerk van Niederrhein en Guido Lohmann, bestuursvoorzitter van de Volksbank Niederrhein, op 21 noveber de prijs hiervoor uitgereikt.

Wij bieden al onze medewerkers in de productie en de administratie gezondheid verhogende
maatregelen aan, om eenieder afzonderlijk bij het verbeteren van gezondheid en welzijn op de arbeidsplek te ondersteunen.
In lijn met ons motte ‘jou gezondheid is belangrijk voor ons’ dragen de maatregelen ter verbetering van de gezondheid en de veiligheid in hoge mate bij aan het bereiken van een verbeterd arbeidsklimaat en een merkbaar grotere motivatie en hierdoor ook een beter resultaat.
(Winfried Flemmer, algemeen directeur)

Wij zullen er ook in de toekomst alles aan blijven doen om al onze medewerkers optimale arbeidsvoorwaarden en een aangename werkplek te bieden.


(Foto: Niederrheinische IHK v.l. Guido Lohmann, Michael Rüscher, Winfried Flemmer algemeen directeur, Carmen Fiedler assistent bedrijfsleider/bedrijfsgezondheids manager, Jakob Koch bedrijfsleider, en minister Karl-Josef Laumann)

Nieuwe afrollers en splicers voor een extreem hoge betrouwbaarheid.

Nieuwe afrollers en splicers voor een extreem hoge betrouwbaarheid.

In totaal zijn 5 afrollers en splicers in onze GKM sinds vele jaren in bedrijf.
In november hebben we in eerste instantie 2 afrollers en splicers vervangen. De nieuwe
afrollers 
RS-M kunnen een hoger gewicht van de papierrollen tot 3.700 kg dragen en zijn met een automatische huls uitwerper uitgerust.
De voordelen van de nieuwe splicer SP-S:

 • ·         Deelautomatische splice-voorbereiding voor een kortere voorbereidingstijd.
 • ·         Automatische opbouw van een gelijkmatige baanspanning over de arbeidsbreedte.
 • ·         Inrichting fintrol: een splice zonder rafels met een papiersnelheid van 180 meter per minuut
 • ·         Splicen met een snelheid van meer dan 250 meter per minuut.

26e Stagebeurs bij het Mercator Beroepscollege Moers

Meer dan 1.200 scholieren hadden tijdens de beroepskeuze beurs bij het Mercator beroepscollege opnieuw de gelegenheid zich over een veelvoud van beroepskeuze mogelijkheden te laten informeren.


Enkele stagiaires van de golfkartonfabriek Fritz Peters GmbH & Co. KG waren aanwezig op de Peters stand om geïnteresseerden te informeren over een mogelijke opleiding tot industrieel medewerker (m/v) en verpakking technoloog (m/v).

De scholieren kregen een indruk van de productie van golfkartonnen verpakkingen, welke zij bijna dagelijks zien. Ze ontvingen de nodige informatie voor een mogelijke bedrijfsopleiding en tevens werd er hun een rondleiding door het bedrijf aangeboden voor verdere oriëntatie. Alle geïnteresseerde scholieren konden, behalve een kans aan het rad van fortuin, de nodige informatie van beide opleidingen meenemen.

Productie van golfkartonnen verpakkingen met graspapier.

Voor de productie van golfkartonnen dozen is GRASLINER – geproduceerd uit GRASPAP – zeer geschikt. Gras van uitgebreid beheerde grondgebieden wordt gedroogd en in de directe omgeving
tot grondstof verwerkt. Op basis van de benodigde en gevraagde eigenschappen van het golfkarton,
kan GRASLINER* voor het vervaardigen van het dek papier (buiten- en binnenlaag) alsmede voor de productie ven wellenstof worden ingezet.
GRASLINER* biedt u talrijke gecertificeerde- en  
bewezen voordelen:

 

 •       geen nadelige werking met betrekking tot dermatologische-allergische werking
 •       geëigend voor het verpakken van levensmiddelen. (ISEGA certificaat)
 •       virgin fibers van zongedroogd gras
 •       minder uitstoot van schadelijke broeikasgassen.
 •       CO2- reductie tot wel 75%
 •       Besparing op energie, afvalwater en grondstoffen
 •       100% ecologische bereiding van het papier
 •       het absoluut afzien van het gebruik van proces – chemicaliën
 •       octrooirechtelijke bescherming
 •       geen risico op migratie van MOSH en MOAH
 •       recyclebaar en composteerbaar
 •       FSC-Mix gecertificeerd (FSC® C009951)
 •       goed bedrukbaarGraag willen wij u hier nader over adviseren en bieden wij u ook voor uw product een milieu vriendelijke verpakking aan. Meer informatie kunt u vinden op www.graspapier.de


Wij bieden u per direct, samen met ClimatePartner, klimaat neutrale verpakkingen aan.

 

Wij verpakken uw producten klimaatneutraal.

 

Wat betekent klimaatneutraal?

Producten, waarvan de CO2 emissies berekend zijn en welke door ondersteuning van internationaal erkende klimaatbeschermingsprojecten gecompenseerd worden, typeert men als klimaatneutraal.
De compensatie van CO2 emissies is, naast het vermijden en reduceren ervan, een belangrijke stap in geïntegreerde klimaatbescherming en een bijdrage voor de duurzaamheid ervan.

Wie is “ClimatePartner” ?

ClimatePartner is een vooraanstaande aanbieder van oplossingen voor bedrijven in het kader van klimaatbescherming. Samen met klanten worden oplossingen op maat uitgewerkt voor de balans in-en compensatie van CO2 emissies met als doel de onderneming en hun producten klimaatneutraal te mogen noemen.
Meer informatie met betrekking tot de processen en over de diverse projecten vindt u op:

www.cimatepartner.com

In drie stappen komt u bij uw klimaat neutrale verpakking:

·         Wij berekenen de CO2 emissies van uw orders.

·         De CO2 compensatie wordt bereikt door het ondersteunen van een klimaat-
beschermingsproject.

·         Uw klanten zien uw bijdrage door middel van het klimaat neutrale label welke wij op uw verpakking drukken.

Met dit label op uw verpakking laat u merken dat ook u wilt bijdragen aan de wereldwijde klimaatbescherming en verhoogt u uw vertrouwen in uw duurzaamheidsstrategie. Het order gebonden ID-nummer biedt transparantie in de compensatie van de berekende CO2- hoeveelheid met de volgens de internationale standaard geteste- en gecertificeerde klimaat-beschermingsprojecten. Door een geringe prijstoeslag kunt u een belangrijke- en zichtbaar bijdrage leveren aan de wereldwijde klimaatbescherming.

1e Plaats – sterke partner voor innovatieve verpakkingsoplossingen

In de recente uitgave van het ondernemings- magazine voor het gebied Niederrhein,
“Niederrhein Manager” staat een artikel over de grootste verpakkings- ondernemingen in
de regio.

 

Peters is zeer verheugd over het bereiken van de 1e plaats in de lijst van verpakkings- producenten in het gebied Niederrhein.

 

Wij zijn uw sterke partner voor een succesvolle, attractieve presentatie van uw producten en 
voor een optimale, efficiënte product bescherming.

http://www.niederrhein-manager.de/verpackungshersteller/wellkistenfabrik-fritz-peters/moers/niederrhein  (s. download-bereik)