Bedrijf

Familiebedrijf Wellkistenfabrik Fritz Peters GmbH & Co. KG ontwikkelt en produceert verpakkingsoplossingen uit golfkarton - flexibel en klantgeoriënteerd.

Over ons

Een familiebedrijf uit de regio Niederrhein

Wellkistenfabrik Fritz Peters GmbH & Co. KG ontwikkelt en produceert samen met 8 dochterondernemingen al meer dan 75 jaar kwalitatief hoogwaardige golfkartonnen verpakkingen. Wij bieden een breed scala aan producten, van bruine transportverpakkingen tot hoogwaardig bedrukte verkoopdozen. Onze verpakkingsoplossingen versterken de marktpositie van onze klanten, omdat deze garant staan voor een optimale bescherming en een aantrekkelijke productpresentatie.

Ons moderne machinepark biedt ons alle mogelijkheden. Al naar gelang de persoonlijke voorkeur van de klant maken wij in Moers iedere gewenste verpakking. Wij produceren op klantspecificatie vouwdozen, stansverpakkingen, displays en groot formaat transportdozen tot slimme functionele verpakkingen en bewerken deze met max. 5 kleuren en infrarooddroging. Wij bieden autolock-bodems in alle varianten, waaronder 6-punts verlijming.

Wij staan niet stil

Wij werken volgens het credo »Veel passie voor het product en de klant», een overtuiging die door alle medewerkers wordt gedeeld. Daarmee leveren ze een belangrijke bijdrage aan de totale productie van het bedrijf. Dankzij hun effectiviteit, vermogen om snel te beslissen, competentie en eigen verantwoordelijkheid beschikken wij over een hoog serviceniveau. Dit wordt keer op keer bevestigd bij klantenquêtes en door onafhankelijke derden.

Wij slaan nieuwe wegen in

Wanneer »beter« mogelijk is, is »goed« niet goed genoeg. Daarom zijn wij continu in ontwikkeling. Het zoeken naar nieuwe oplossingen en optimalisaties voor verpakkingen verbindt ons met onze medewerkers. Ons goed op elkaar ingespeelde en innovatieve team van verpakkingsontwikkelaars werkt op basis van uw opdracht een concept uit, waarbij rekening wordt gehouden met alle bijzonderheden van uw productieproces. Het resultaat is een op maat gesneden verpakkingsoplossing die zich onderscheidt door lage kosten en hoge efficiëntie.

Wij handelen duurzaam

Als familiebedrijf zijn wij actief in een waardesysteem dat gevormd wordt door duurzaamheid, lange termijn denken, continuïteit en verantwoordelijkheid. Hiertoe behoort ook dat wij bij onze productieprocessen onze verantwoordelijkheid voor het milieu niet uit de weg gaan.

Feiten en Cijfers

Richtlijnen die verbinden

Onze principes van deugdelijk bestuur

Wij allemaal - zowel medewerkers als leidinggevenden – hebben veelzijdigheid en individualiteit hoog in het vaandel staan. Ons doel is om de uniekheid van iedere individu te ondersteunen, uit te dagen en te bevorderen. Onze medewerkers zijn onze ruggengraat. Zij zijn ons kapitaal en geven vorm aan ons aanzien en productievermogen.

Juist daarom is het zo belangrijk dat we de samenwerkingsverhoudingen vastleggen in bestuurlijke principes. Deze beginselen vormen niet alleen een bindende richtlijn ter beoordeling van de leidinggevenden, maar dienen ook als leidraad en oriëntatie voor de medewerkers in de dagelijkse samenwerking.

Ze zijn in de geest van het traditierijke en innovatieve familiebedrijf ontwikkeld als een gemeenschappelijk project van het management ter bevordering van de dialoog.

De directie

Kwaliteit

Kwaliteit is ons concept

De Wellkistenfabrik Fritz Peters hecht veel waarde aan kwaliteit. Kwaliteit en service staan centraal bij alles wat we doen. Alle maatregelen op het gebied van inrichting, organisatie en uitbreiding van het managementsysteem dienen daarom voor de consolidatie van bestaande en de ontwikkeling van nieuwe, duurzame klantrelaties. Ze zijn een existentieel noodzakelijk bestanddeel van onze bedrijfsstrategie.

Ons doel is om de kwaliteit van onze fabricaten voortdurend te verbeteren, te voldoen aan de verwachtingen van de klant en zo onze positie duurzaam veilig te stellen. Hiervoor maken wij gebruik van een kwaliteitsmanagementsysteem conform DIN EN ISO 9001:2015 en GMP (Good Manufacturing Practise). Wij als bedrijf stellen de hoogste eisen voor de bescherming van het milieu en al onze producten dragen het FSC-keurmerk.

Om onze hoge kwaliteitsnormen te waarborgen, voeren wij dagelijkse controles, functie- en laboratoriumproeven uit. De betrokkenheid en de knowhow van onze medewerkers zijn hierbij van cruciaal belang. Zij onderscheiden zich door hun verantwoordelijkheid en hoge kwaliteitsnorm voor hun eigen prestaties.

Laboratorium

Wij maken golfkarton veilig en productief

Met ons golfkarton ondersteunen en garanderen wij de wereldwijde goederenstroom van onze klanten. Dankzij ons eigen laboratorium kunnen wij professionele steun en proactief advies bieden met betrekking tot de vereisten voor stabiliteit. Onze klanten zijn ons daar dankbaar voor. Al decennia lang ontwerpen wij in overleg met onze klanten verpakkingen voor hooggevoelige pakgoederen bestemd voor de export. Hand- of high performance machinale verpakkingen, wij zorgen ervoor dat onze klanten hun doelstellingen realiseren.

 • In ons inhouse laboratorium voeren wij belangrijke activiteiten uit voor onze klanten:
 • Analyse van basispapier voor golfkarton, testen van goederenleveringen
 • Analyse van proefontwerpen
 • Simulatie van verpakkingsproeven in het kader van klantvereisten en/of nieuwe ontwikkelingen
 • Bevoegdheid als controlebureau voor gevaarlijke goederen

Daarbij komen nog de volgende technologische testen:

 • Short-Crush-Test (SCT)
 • Flat-Crush-Test (FCT)
 • Edge-Crush-Test (ECT)
 • Burst-Resistence-Test (BST)
 • Penetration-Resistance-Test (PET)
 • Penetration- and Batch-Tracking (BCT)
 • Cobb-test 

Milieu

Duurzaamheid voor komende generaties

De aandacht voor en het behoud van het milieu, en het bewuster omgaan met de beschikbare hulpbronnen liggen ons na aan het hart - voor ons en onze kinderen. Alle producten en diensten van de Wellkistenfabrik Fritz Peters worden verbeterd door constant geoptimaliseerde processen om het milieu zo min mogelijk te belasten.

Het blijvend verbeteren van de effectiviteit van het geïntegreerde managementsysteem en het voorkomen dat het milieu wordt belast, evenals programma's in de geest van "Good Manufacturing Practice“ (certificering conform GMP), vormen de eerste impuls voor nieuwe kwaliteits- en milieudoelstellingen. Met de milieucertificering voor bedrijven op 1 augustus 2014 zijn we een nieuwe fase ingegaan. De voorlopige afsluiting vormde de FSC-certificering in september 2014.

Ons geïntegreerde managementsysteem en de koppeling van processen garanderen dat alle milieuwetten en -voorschriften worden nageleefd. Daar staat iedere medewerker persoonlijk voor in. De Wellkistenfabrik Fritz Peters voert een open dialoog om de milieueffecten in het kader van de werkzaamheden op transparante wijze te communiceren. Door het geven van cursussen en informatie wijzen wij onze medewerkers op de voor het milieu relevante problemen, evenals op de richtlijnen met betrekking tot een veilige werkomgeving om het bewustzijn en de actieve toewijding te verhogen. Mochten er zich ondanks alle gedocumenteerde procedures toch voor het milieu -en/of de veiligheid op het werk relevante problemen voordoen, dan zullen wij onmiddellijk de nodige stappen ondernemen om deze door vastgestelde tegenmaatregelen op te lossen en in de toekomst te voorkomen.

Actueel

In 2014 werd ons volledige vrachtwagenpark vervangen door modellen met de nieuwste zuinige Euro-motoren. De certificering voor het energiebeheer was in 2015 omgezet in DIN 50001.

Productie van golfkartonnen verpakkingen met graspapier.

 

Voor de productie van golfkartonnen dozen is GRASLINER – geproduceerd uit GRASPAP – zeer geschikt.

Gras van uitgebreid beheerde grondgebieden wordt gedroogd en in de directe omgeving tot grondstof verwerkt. Op basis van de benodigde en gevraagde eigenschappen van het golfkarton, kan GRASLINER* voor het vervaardigen van het dek papier (buiten- en binnenlaag) alsmede voor de productie ven wellenstof worden ingezet. GRASLINER* biedt u talrijke gecertificeerde- en bewezen voordelen:

 

 • geen nadelige werking met betrekking tot dermatologische-allergische werking
 • geëigend voor het verpakken van levensmiddelen. (ISEGA certificaat)
 • virgin fibers van zongedroogd gras
 • minder uitstoot van schadelijke broeikasgassen.
 • CO2- reductie tot wel 75%
 • Besparing op energie, afvalwater en grondstoffen
 • 100% ecologische bereiding van het papier
 • het absoluut afzien van het gebruik van proces – chemicaliën
 • octrooirechtelijke bescherming
 • geen risico op migratie van MOSH en MOAH
 • recyclebaar en composteerbaar 
 • FSC-Mix gecertificeerd (FSC® C009951) 
 • goed bedrukbaar

 

Graag willen wij u hier nader over adviseren en bieden wij u ook voor uw product een milieu vriendelijke verpakking aan. Meer informatie kunt u vinden op www.graspapier.de

Wij verpakken uw producten klimaatneutraal.

 

Wat betekent klimaatneutraal?

Producten, waarvan de CO2 emissies berekend zijn en welke door ondersteuning van internationaal erkende klimaatbeschermingsprojecten gecompenseerd worden, typeert men als klimaatneutraal. De compensatie van CO2 emissies is, naast het vermijden en reduceren ervan, een belangrijke stap in geïntegreerde klimaatbescherming en een bijdrage voor de duurzaamheid ervan.

 

Wie is “ClimatePartner” ?

ClimatePartner is een vooraanstaande aanbieder van oplossingen voor bedrijven in het kader van klimaatbescherming. Samen met klanten worden oplossingen op maat uitgewerkt voor de balans in-en compensatie van CO2 emissies met als doel de onderneming en hun producten klimaatneutraal te mogen noemen. Meer informatie met betrekking tot de processen en over de diverse projecten vindt u op: www.climatepartner.com

 

In drie stappen komt u bij uw klimaat neutrale verpakking:

 • Wij berekenen de CO2 emissies van uw orders.
 • De CO2 compensatie wordt bereikt door het ondersteunen van een klimaat- beschermingsproject.
 • Uw klanten zien uw bijdrage door middel van het klimaat neutrale label welke wij op uw verpakking drukken.

 

Met dit label op uw verpakking laat u merken dat ook u wilt bijdragen aan de wereldwijde klimaatbescherming en verhoogt u uw vertrouwen in uw duurzaamheidsstrategie. Het order gebonden ID-nummer biedt transparantie in de compensatie van de berekende CO2- hoeveelheid met de volgens de internationale standaard geteste- en gecertificeerde klimaat-beschermingsprojecten.

Door een geringe prijstoeslag kunt u een belangrijke- en zichtbaar bijdrage leveren aan de wereldwijde klimaatbescherming.

 

Klimaat-beschermingsprojecten.

Historie

»Een goed beheerde fabriek herkent men aan het plezier in het werk. Fritz Peters geeft met evenveel plezier zijn kennis en ervaring door aan zijn medewerkers. Alleen op deze manier en tegen de achtergrond van de 80-jarige verpakkingstraditie kon de fabriek in Kapellen ontstaan.«

(Uit het jubileummagazine voor het 25-jarige jubileum van de Wellkistenfabrik Fritz Peters, 1963)

1884

In 1884 werd midden in de stad Krefeld de eerste steen gelegd van onze onderneming, die zich aanvankelijk bezig hield met de productie van fijn- en verzendkartonnen verpakkingen.

1938

Nadat het Fritz Peters in de voorgaande jaren niet gelukt was om de firma Otto Hampel te overtuigen van het potentieel van het nieuwe product golfkarton, besloot hij om het bedrijf op 33 jarige leeftijd te verlaten. In een door crisis geteisterde jaar richtte hij samen met zijn compagnon August Lüneschloß de golfkarton- en dozenfabriek Fritz Peters & Co. KG op in de Virchowstraße in Krefeld. Er was al een kleine golfkartonfabriek. De eerste klanten vond hij in de koek- en zoetwarenindustrie.

1945

Het bedrijf werd vernietiging door geallieerde bombardementen. Machines en grondstoffen waren totaal verbrand en verwoest. Het achtergebleven personeel had zich tijdens het inferno ternauwernood het vege lijf kunnen redden.

1950

Fritz Peters gaat samen met een groep Duitse verpakkingsfabrikanten op studiereis naar de VS. Daar zag hij voor het eerst in zijn leven supermoderne golfkartonfabrieken. Hij stopte onmiddellijk alle activiteiten in de Virchowstraße, spaarde en plande tot 1956 en bouwde de fabriek volgens de laatste stand der techniek opnieuw op in Moers-Kapellen.

1958

Verhuizing naar Moers-Kapellen op een fabrieksterrein met een oppervlak van 100.000 m2.

1963

25 jaar golfkarton, 80 jaar volkarton: Van 850 m2 in 1928 naar een nieuw fabrieksterrein met een oppervlak van 100.000 m2 in Kapellen.

1973

Generatiewissel en opvolging in de Raad van Bestuur van de onderneming door Ruth en Volkmar Peters, de kinderen van Fritz Peters.

1977

Nieuwbouw na mijnschade op het aangrenzende terrein.

1991

Uitbreiding van de werkbreedte op de golfkartoninstallatie van 2,10 m naar 2,45 m.

1994–1996

Omvangrijke modernisering van de golfkartoninstallatie.

1996

Certificering voor DIN ISO 9001.

2007

Installatie van een automatisch transportsysteem.

2008

Generatiewissel en opvolging in de Raad van Bestuur van de onderneming door Angela en Roman Peters, de kinderen van Volkmar Peters.

2008

Certificering voor GMP.

2010

Installatie van een nieuwe eenzijdige machine aan de golfkartoninstallatie. Uitbreiding van het productprogramma naar E/EE/EB/EC-golf. Installatie van een baanspanningsregeling voor de cachering van preprint.

2014

Installatie van een 5-kleuren rotatiestans met infrarooddroging voor hoogwaardig bedrukte en gelakte golfkartonnen verpakkingen. Modernisering van het complete transportsysteem voor de verwijdering van pallets.

2014

Certificering operationele en industriële milieubescherming Certificering voor FSC.

2015

Installatie van een high performance vouw-/lijmmachine. Uitbreiding van het productieprogramma tot 6-punts verlijmde verpakkingen.

2018

De golfkartonmachine, die van rollen papier platen golfkarton produceert, is met een lengte van meer dan 130 meter en een breedte van 2450mm, het hart van de productiehal van de golfkartonfabriek Wellkistenfabrik Fritz Peters GmbH & Co.KG in Moers. In het “natte gedeelte” werden twee afrol-units en twee snij-units vervangen. De droog- en treksectie werd zo goed als geheel vernieuwd. Deze nieuwe techniek zorgt voor een hogereen meer gelijkmatige productiesnelheid en ook voor een reductie van het papier afval. Met deze nieuwe installatie kon de productiviteit en de kwaliteit al kort na de ingebruikname begin januari 2018, aanzienlijk worden verbeterd.

Groep

Veel deskundigheid onder één dak

Uniek

De Peters ondernemingsgroep met haar 8 dochterondernemingen bestrijkt een breed spectrum op het gebied van verpakkingen. De hoofdsegmenten zijn productie, handel en recycling. De hoofdactiviteiten zijn de productie, de verwerking en de veredeling van producten uit golfkarton - van standaardverpakkingen tot klantspecifieke oplossingen. De Peters ondernemingsgroep bundelt haar deskundigheid in het oplossen van problemen met advies, design, ontwikkeling, productie en logistiek.

Hierdoor is de groep te allen tijde in staat om doelgericht te voldoen aan de hoge eisen voor een oplossingsgeoriënteerde supply chain management voor de klant. De basis hiervoor wordt gevormd door de modernste communicatiesystemen en op de toekomst gerichte productiemethoden.

Leveringsgarantie

Overlappingen in de portfolio en het afzetgebied van de dochterondernemingen worden door de Peters ondernemingsgroep bewust op de koop toegenomen. Dit geeft onze klanten extra zekerheid, stabiliteit en flexibiliteit in het vermogen te leveren. Drie Dochterondernemingen beschikken over een eigen golfkartonmachine (GKM). Daardoor is de productie van golfkarton en de levering van eindproducten voor iedere klant in de gehele onderneming zekergesteld. Naar wens voeren wij voor onze klanten een persoonlijke risicoanalyse uit en stellen vervolgens een succesvol concept op. De boodschap gaat van mond tot mond. Steeds meer klanten vertrouwen ons voor de levering van hun producten in verpakkingen van golfkarton.

Karriere

Wir als Arbeitgeber

Gründe die für Peters sprechen

Unsere Mitarbeiter kümmern sich tagtäglich um die Bedürfnisse unserer Kunden. Mit Engagement und Herzblut sorgen sie dafür, dass wir als Unternehmen nachhaltig wachsen und erfolgreich sind.

Als Wellkistenfabrik Fritz Peters bieten wir ein modernes Arbeitsumfeld mit kurzen Entscheidungswegen. Anspruchsvolle, herausfordernde Aufgaben lösen unsere Mitarbeiter in hoher Eigenverantwortung. Ein zielorientiertes Denken und Handeln führt dabei zu erfolgreichen Resultaten. Im Rahmen einer umfassenden Weiterbildung stellen wir sicher, dass die persönlichen Fähigkeiten unserer Mitarbeiter mit einem zielgerichteten Angebot entwickelt und gefördert werden.

Im Rahmen der Zugehörigkeit zur Unternehmensgruppe mit insgesamt 8 Standorten bieten wir auch Weiterentwicklung und Karriereziele über unser Unternehmen hinaus.

Alles das in zentraler Lage am Rande der Ruhrmetropolen, eingebettet in die attraktive Landschaft des Niederrheins.

Aktuelle Jobangebote

 

 

Wann sind Sie dabei? Wir freuen uns darauf Sie näher kennenzulernen. Bitte nutzen Sie unser Onlineformular und hängen Sie Ihre Unterlagen wie Lebenslauf und Zeugniskopien als PDF-Dateien an.

Online-Bewerbung

Bewerbung-Mitarbeiter

Bewerbung-Mitarbeiter

Ausbildung

Aktuelle Ausbildungsstellen bei PETERS:

 

Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Als Fachkraft für Lagerlogistik lernst Du alle Abteilungen des Unternehmens kennen, arbeitest aber hauptsächlich in unserer Versandabteilung. Hier gibt es vielfältige Aufgaben wie z. B. die Planung von Auslieferungstouren, die Kommissionierung, die Erstellung von Versandpapieren, die Ermittlung von Lagerkennzahlen und vieles mehr. 

Für die Ausbildung 2021 zur Fachkraft für Lagerlogistik kannst Du Dich ab Oktober 2020 bewerben.

 

Infos zur Ausbildung:

 • Voraussetzung: Guter Hauptschulabschluss oder Fachoberschulreife
 • Ausbildungsdauer: 3 Jahre / Schule 2 × wöchentlich
 • Arbeitszeit: 37,5 Stunden/Woche

Haben wir Dein Interesse geweckt? Hier kannst Du Dich online bewerben.

 

Ausbildung zum Packmitteltechnologen (m/w/d)

Als Packmitteltechnologe (m/w/d) entwickelst und produzierst Du individuell für den Kunden Verpackungen aus Wellpappe. Während der Ausbildung lernst Du, wie man Werkzeuge und Produktionssysteme vorbereitet, wie man Produktionsanlagen zur Packmittelherstellung bedient und wie man Fertigungsprozesse optimiert. Ebenso führst Du im Rahmen der Qualitätssicherung Labortests durch, um zu überprüfen, ob z. B. die Stabilität der Verpackungen gewährleistet ist. Des Weiteren lernst Du, wie man Produktionsabläufe selbstständig plant. Du arbeitest immer kundenorientiert und beachtest ökonomische und ökologische Aspekte in einem zukunftsorientierten Unternehmen, das viel Wert auf Nachhaltigkeit legt.

Für die Ausbildung 2020 zum Packmitteltechnologen (m/w/d) kannst Du Dich ab Oktober 2019 bewerben. Gerne kannst Du zuvor ein Praktikum absolvieren, um Einblicke in den Berufsalltag zu erhalten. 

 

Infos zur Ausbildung:

 • Voraussetzung: Guter Hauptschulabschluss oder Fachoberschulreife
 • Ausbildungsdauer: 3 Jahre / Schule 2 × wöchentlich
 • Arbeitszeit: 37,5 Stunden/Woche

Haben wir Dein Interesse geweckt? Hier kannst Du Dich online bewerben.

Wenn Du nachstehenden Link anklickst, kannst Du erste Einblicke in den Beruf des Packmitteltechnologen erhalten:

http://www.planet-beruf.de/schuelerinnen/mein-beruf/berufe-live/weitere-beitraege-berufe-live/videos/video-tim-auf-tour-packmitteltechnologe-technologin/

 

 

PACK'S AN! Die Ausbildungsbroschüre für die Ausbildung in der Wellpappenindustrie

 

 

 

Weitere Informationen http://wellpappen-industrie.de/data/04_Verband/05_Publikationen/04_Broschueren/Ausbildungsbroschuere_Packs_an.pdf

 

 

­­Ausbildung zum Industriekaufmann (m/w/d)

Das vielfältige Aufgabengebiet liegt in kaufmännisch-betriebswirtschaftlichen Bereichen wie Einkauf, Vertrieb und Marketing, Personal-, Finanz- und Rechnungswesen und Versand. Industriekaufleute steuern betriebswirtschaftliche Abläufe. In der Materialwirtschaft prüfst Du Rechnungen, vergleichst Angebote und bist dabei, wenn mit Lieferanten verhandelt wird. Im Vertrieb hast Du telefonischen Umgang mit den Kunden und gibst die Kundenaufträge in unser ERP-System ein, Du schreibst Angebote und/oder kalkulierst die Preise.

Du benötigst fundierte Kenntnisse der Herstellungsprozesse, der Qualitätssicherung und der Fertigungsplanung. Der Arbeitsplatz mit modernen Kommunikationsmitteln wie diversen IT-Systemen, Internet oder E-Mail unterstützt Dich bei den täglichen Arbeiten.

Nach Deiner erfolgreichen Ausbildung übernehmen wir Dich zum Beispiel in den Bereichen Einkauf, Verkauf, Finanz- und Rechnungswesen oder Versand. Wenn Du Dich weiterbilden möchtest, unterstützen wir Dich bei der kaufmännischen Weiterqualifizierung zum Betriebs- oder Fachwirt (z. B. FH, IHK) gerne.

Für die Ausbildung 2021 zum Industriekaufmann (m/w/d) kannst Du Dich ab Oktober 2020 bewerben.

 

Infos zur Ausbildung:

 • Voraussetzung: Allgemeine Hochschulreife oder gute Fachhochschulreife
 • Gute Noten in Mathematik und Deutsch
 • Ausbildungsdauer: 3 Jahre
 • Arbeitszeit: 37,5 Stunden/Woche

Haben wir Dein Interesse geweckt? Hier kannst Du Dich online bewerben.

Leveranciers

Betrouwbaarheid en continuïteit

Bij onze leveranciers zetten wij in op een duurzame relatie gebaseerd op partnerschap en een eerlijke en betrouwbare samenwerking. Een vast bestand van leveranciers draagt wezenlijk bij tot het realiseren van onze bedrijfsdoelstellingen, namelijk klanten een eersteklas kwaliteit en de beste service bieden.

Ons inkoopspectrum

 • Golfkartonpapier
 • Dikte
 • Drukclichés
 • Drukkleuren
 • Stansgereedschap
 • Machines voor de productie van golfkartonnen verpakkingen
 • Reserveonderdelen voor machines & motoren
 • Kogellagers
 • Rasterwalsen
 • Transportvoertuigen 
 • Bureau-artikelen
 • Reclamemateriaal
 • Gebouwreiniging
 • Transportdiensten
 • Logistieke dienstverlening

U bent leverancier en wilt zich aan ons voorstellen? Welkom! Om vooraf te zien of er voldoende basis is voor een verkennend gesprek, verzoeken wij u om een korte zelfintroductie. Klik hier.

Leveranciersaanvraag

Bewerbung-Lieferanten

Bewerbung-Lieferanten

Partner

Publikationen und Lesetipps

Auf der Webseite des Verbands der Wellpappen-Industrie e.V. finden Sie viele interessante Berichte und Veröffentlichungen aus der Wellpappen-Industrie. Auch das Magazin "ausgepackt" gehört dazu:

http://wellpappen-industrie.de/verband/publikationen/ausgepackt.html

 

Das Forum Ökologisch Verpacken e.V. berichtet über viele aktuelle und spannende Themen der Verpackungsindustrie unter http://oekologisch-verpacken.com/

 

Die FEFCO hat zur Haltbarkeit von Lebensmitteln eine Studie an der Universität in Bologna durchführen lassen. In der Ausgabe Nr. 4/2016 der "Aktuelle Papier-Rundschau Wellpappe", wurde dazu ein entsprechender Bericht 'Obst bleibt in Wellpappen-Trays länger frisch' veröffentlicht.

 

 

 

News

Alleen het beste voor uw vouwdozen: onze nieuwe FFG Bobst 8.20 Expertline

Onze nieuwe inliner biedt vele voordelen voor uw vouwdozen in klein- en middel formaat:

 

 • Uitstekende drukkwaliteit voor hoge layout eisen
  door alle drukwerken te voorzien van een droogunit van Marke Duo Techniek.
 • 4 kleurendruk: talrijke nieuwe drukmotieven mogelijk.
 • Groot bedrukkingsoppervlak (lengte 800 mm, breedte 2000mm).
 • Verbeterde vouwkwaliteit en verlijming alsmede een optimalere verwerking door
  een opzetmachine door Fluid Folding (inrichting voor materiaalbevochtiging).
 • Hogere stabiliteit van de verpakking door nieuwe invoer- en transporttechnieken
  in de machine, welke geen beschadigingen veroorzaken (vacuümtransport).
 • Cameracontrole voor de meest optimale kwaliteitsbewaking.

Vraag nu om een offerte!

Präventionsmaßnahmen aufgrund von Corona

Die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland stellt fast alle Unternehmen vor große Herausforderungen, da immer mehr Erkrankungs- und Verdachtsfälle gemeldet werden. Wir betrachten es als unsere Pflicht, einer möglichen weiteren Verbreitung des Virus entgegenzuwirken. Die Gesundheit unserer Mitarbeiter und Kunden sowie unserer Geschäftspartner hat für uns oberste Priorität. Daher informieren wir uns laufend über die aktuelle Situation und orientieren uns an den Handlungsempfehlungen des Robert-Koch-Instituts und des Bundesgesundheitsministeriums.

Bislang ist kein Fall in der Wellkistenfabrik Peters bekannt. Analog zu der jährlichen Influenza-Welle, den Verhaltensregeln gemäß den GMP-Richtlinien und den damit verbundenen Vorsichtsmaßnahmen werden alle Mitarbeiter zu den nach jetzigem Kenntnisstand möglichen und zusätzlichen Maßnahmen unterwiesen. Die jeweils aktuellen Empfehlungen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung werden an allen zentralen Stellen im Unternehmen ausgehangen. Sämtliche Präventionsmaßnahmen werden aktiv umgesetzt und die in allen Unternehmensbereichen vorhandenen Desinfektionsspender genutzt.

Bald ist es soweit – neue Inlinemaschine wird aufgebaut

Mehr Kundenvorteile durch neue Inlinemaschine

Unsere bisherige Inlinemaschine FFG Emba 160 aus dem Jahr 1995 wurde Ende 2019 abgebaut und seit Anfang des neuen Jahres wurden alle Vorbereitungen für den Aufbau unserer neuen Inlinemaschine umgesetzt. Momentan findet der Aufbau der neuen FFG Bobst 8.20 ExpertLine statt. Wir planen mit der Fertigstellung bis Mitte Februar. Dann können wir unseren Kunden viele Vorteile anbieten:

 

 • Neu: 4 anstatt 3 Druckwerke - hierdurch können neue Druckmotive umgesetzt werden.
 • Alle 4 Druckwerke sind mit einem Trockner der Marke DuoTechnik ausgestattet. Hierdurch kann eine bessere Druckqualität gewährleistet werden.
 • Im 4-farbigen Bereich können wir eine größere Druckfläche anbieten (Länge 800 mm und Breite 2000 mm).
 • Fluid Folding – Durch diese Vorrichtung für die Materialbefeuchtung wird eine verbesserte Faltqualität garantiert.  
 • Durch neueste Einschub- und Transporttechniken in der Maschine, die keine Quetschungen hervorrufen (Vakuumförderung), wird eine höhere Stabilität der Verpackung erzielt.

 

Weihnachtsstimmung im Feltgenhof

Gemeinsamer Jahresausklang

Am Nikolaustag sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wellkistenfabrik Fritz Peters zur diesjährigen Weihnachtsfeier im Restaurant Feltgenhof (www.feltgenhof.de) zusammengekommen.

Nach der traditionellen Jubilarfeier konnten alle das hervorragende Menü genießen. Selbstverständlich hat auch der Nikolaus (nikolaus(a)krudewig.net) persönlich dort seinen Besuch abgestattet. Er konnte nicht nur die Azubis sondern auch die anwesenden Peters-Rentner und den Geschäftsführer mit kleinen Präsenten erfreuen.

Danach wurde bei abwechslungsreicher Musik getanzt und viele nutzten die weihnachtliche Atmosphäre des Feltgenhofs, um sich in gemütlicher Runde zu unterhalten. Unser DJ Peter (www.eventure-djs.de) hat sowohl durch die musikalische Untermalung als auch durch seine Fotobox maßgeblich zur guten Stimmung beigetragen. In diesem Jahr hat er für kurze Zeit etwas Unterstützung bekommen von Michael Cao (Auszubildender zum Industriekaufmann), der die Kolleginnen und Kollegen mit seiner Musikauswahl überzeugte.

Wir wünschen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Start in ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2020!

Spannende Rallye als Azubi-Teambuilding-Event

X-Mas Rallye in Kleve

Wir, das sind zehn Auszubildende, zwei Ausbilder und ein Personalsachbearbeiter, haben für unseren diesjährigen Azubi-Teambuilding-Tag die X-MAS-Rallye in Kleve gebucht (www.geccotours.com).

Nach der Aufteilung in 3 Gruppen wurden wir von unserem GeccoTours-Guide mit I-Pads ausgestattet, dann ging’s los.

Das I-Pad gab uns die Route durch die Stadt vor. Viele spannende Fragen mussten beantwortet werden: Wissensfragen wechselten sich mit Fragen ab, deren Lösung wir in der Umgebung suchen mussten. Unser Guide hat allen Gruppen dabei immer mal wieder gute Tipps gegeben.

Viel Bewegung, viele interessante Dinge und Orte zum Entdecken und natürlich die große Motivation, als erstes Team wieder am Ziel anzukommen. Alle Teilnehmer waren nach den zwei Stunden begeistert und freuten sich über den ersten, zweiten und dritten Preis. Danach konnten sich alle in einem Restaurant stärken und näher kennenlernen, bis es am späten Nachmittag wieder zurück nach Moers ging.

Förderung von gesundem und rückengerechtem Verhalten

DAK und AKTIVITAL

Die DAK-Krankenkasse hat mit Kira Koch, Bezirksleiterin DAK-Gesundheit Duisburg, die Wirbelsäulenvermessung als Präventionsangebot für PETERS MitarbeiterInnen gesponsert (Webseite: www.dak.de / Email: kira.koch(a)dak.de).

Ziel der Aktion, die von Sascha Odenthal (B.A. Wirtschaftspsychologie, Sport- und Fitnesskaufmann, Gesundheitstrainer; info(a)aktiVital.org) durchgeführt wurde, war die Analyse der Form und Beweglichkeit sowie der Haltungs- und Bewegungsharmonie der Wirbelsäule. Alle Teilnehmer (m/w/d) erhielten Informationen über ihre Rückenlänge, die Wirbelsäulen- und Beckenstellung sowie eine kurze Beratung und Handlungsempfehlung.

Die ganztägige Präventionsmaßnahme war komplett ausgebucht und wir danken der DAK und Herrn Odenthal für die professionelle Aktion.   

TeamExperience van Action Medeor

Het firma-event ten gunste van Action Medeor action medeor e.V.  action medeor e.V. 

TTeams van diverse ondernemingen zijn dit jaar op de uitnodiging van TeamExperience ingegaan en hebben mogen ervaren dat een blijvende inzet en een sociale bewogenheid plezier met zich meebrengen kan. Een paar indrukken hiervan kunt u in deze video zien

Alle kleine alledaagse veranderingen zijn belangrijk e waardevol en hebben een grote invloed op de algemene gezondheid en zo ook op het werk van Action Medeor e.V.

Iedereen kan deelnemen- en een donatie geven aan Action Medeor.
Donatiecode: TeamExperience 2019
Sparkasse Krefeld, IBAN: DE78 3205 0000 0000 0099 93
Vanzelfsprekend ontvangt u dan een kwitantie van Action Medeor.

 

Grote behoefte aan informatie op de stage-beurs.

Door een labyrint naar je droombaan,

Onder dit motto vond de 28e Stage- en studiebeurs  op het Mercator Beroepscollege in Moers plaats. Deze beurs werd door meer dan 2.000 scholieren bezocht om zich uitgebreid over werkgevers, beroep, studie en stage te laten informeren.

De stagiaires bij Peters Adissa Ala (in het 1e stagejaar voor ondernemer), Pascal Feldmann (in het 3e jaar als verpakkingsontwikkelaar) en Musa Balci (in het 2e jaar als verpakkingsontwikkelaar) hebben samen met hun opleiders, de bezoekers op deze beurs geïnformeerd over de inhoud en de mogelijkheden bij de firma Peters.
Hierbij werden ook vragen beantwoord m.b.t. de mogelijkheden voor een stage in de productieafdeling.
Na het ontvangen van de gevraagde informatie kon eenieder zijn geluk beproeven bij het rad van fortuin. De te winnen prijzen omvatten een balpen, schrijfblok, winegums en een Peters knuffel olifant.


 

Risico-Check voor hartinfarct en beroerte

Knappschaft en Grönemeyer Medical Service

De Knappschaft ziekenkostenverzekering heeft onder het motto: “uit voorzorg verder denken” en “gezondheid binnen de onderneming” de gezondheidsactie Arteriografie,
voor de medewerkers van Peters gesponsord.
(www.knappschaft.de-andreas.kaulfuss@kbs.de).

Het doel van deze actie is de bewustwording voor de eigen gezondheid en voorlichting over de bloedsomloop. De zogenaamde ABI-test dient het vroegtijdig herkennen en als routine check voor mogelijk dichtgeslibde perifere aders
Het doel is vroegtijdige herkenning van doorbloedingsstoringen en het inschatten van risico’s
voor het verstopt raken van de aderen.

De testen werden uitgevoerd door medewerkers van Grönemeyer Instituts  (www.groenemeyerinstitut.de) Van ons uit een groot dank je wel voor de zeer goede adviezen.   (stefanie.diez(a)groenemeyerinstitut.de)

De preventiemaatregelen welke een volledige dag in beslag hebben genomen, werden door onze medewerkers zeer gewaardeerd.
 

Start stage 2019

Drie stagiaires maken een start in het beroepsleven.


Sinds 1 augustus 2019 zijn drie nieuwe stagiaires toegetreden tot het Peters Team.
Voor hen begint nu, na de schoolperiode, een volgende stap in hun leven met vele uitdagingen.

Adissa Ala (midden op de foto) zal als stageproject alle facetten van het bedrijf doorlopen. In deze
afwisselingsrijke stageperiode zal ze veel afdelingen (verpakkingsontwikkeling, werkvoorbereiding, productie, expeditie, administratie, inkoop, personeelsafdeling, verkoop en de handlesafdeling) leren kennen en hier de nodige ervaring opdoen.

Alexander Strominski (links op de foto) en Luca Wolf (rechts op de foto) zijn inmiddels gestart met hun opleiding tot ontwerper van verpakkingen. Gedurende hun stageperiode leren zij het product golfkarton en de verdere verwerking hiervan kennen. Hiertoe behoort ook de kwaliteitscontrole
(laboratorium), de stans- en cliché voorbereiding alsmede het ontwerpen van een passende verpakking. De verpakkingsontwerper is mede verantwoordelijk voor de verdere verwerking op de machines, het sturen en bewaken van het productieproces en voor de kwaliteitscontrole.

Wij wensen hen een goede start toe en verheugen ons op een prettige samenwerking.

 

 

Mobiele caravan voor gezondheidsonderzoek van de ziektekostenverzekeraar bij Peters

Medewerkers maken gebruik van de cardio-stresstest

Om het actuele stressniveau te kunnen vaststellen, worden de hartfuncties middels een ECG, gedurende twee minuten in zithouding, gemeten. Deze mogelijkheid, geboden door de ziektekostenverzekering op vrijdag 12 juli 2019, werd door een groot aantal medewerkers van Peters benut. De experts van het Instituut voor Preventie en Nazorg uit Keulen, die in samenwerking met de ziektekostenverzekering het onderzoek hebben doorgevoerd, hebben alle geïnteresseerden de desbetreffende uitslag gegeven samen met enkele belangrijke tips.
Tevens had men de mogelijkheid om met een virtual reality bril in de diverse virtuele werelden “te duiken”.

25.000 kartonnen krukjes uit Moers

Geweldige samenwerking voor de Kerkdag 2019

Met een zit-oppervlak van 33 x 33 cm en een draagvermogen tot 180 kg, behoren de kartonnen krukjes sinds 1975 tot de typische zitmeubelen voor de Kerkdagen, welke elke twee jaar worden gehouden.
Dit jaar vond de 37e Duitse Evangelische Kerkdag, van 19 tot 23 juni, plaats in Dormund. Meer dan 100.000 mensen kwamen daar samen om met elkaar te discussiëren, een geloofsfeest te belijden en samen na te denken over de actuele vragen van deze tijd.
Het PETERS-Team heeft deze gemakkelijk op te zetten krukjes gemaakt. Omdat deze krukjes zeer stabiel- en herbruikbaar zijn, konden deze in de gespreksruimtes, na een gift worden meegenomen. Momenteel zijn er nog steeds enkele via de Kerkdag-Shop verkrijgbaar: https:/www.kirchentag.de/shop/papphocker/
 

 

Proficiat voor een succesvolle afsluiting van de stage tot verpakkingsontwikkelaar!

Tobias Girod en Nico Habelmann komen onze ontwerp afdeling versterken.

Gedurende een stage periode van drie jaar hebben Tobias Girod en Nico Habelmann kennis gemaakt met alle afdelingen binnen de productie, van de golfkartonmachine tot aan alle verwerkingsmachines, de ontwerpafdeling, de voorbereiding voor stanzen en clichés alsmede de kwaliteitscontrole in het laboratorium.

Beiden bleken in staat om met veel motivatie en betrokkenheid zowel hun collega’s alsook de leidinggevenden te overtuigen.

Hierdoor zijn we ook oprecht verheugd dat beiden het PETERS Team hebben versterkt. We wensen beiden alle succes toe voor hun toekomstige werkzaamheden binnen Peters.

 

PETER’s Gezondheidsdag 2019

Op de dit jaar gehouden gezondheidsdag konden alle medewerkers wederom deelnemen aan talrijke acties:

Naast bloedonderzoek en bloeddrukmeting vond met name het ultrasonoor onderzoek van de schildklier veel aftrek waardoor de bedrijfsarts Ronald Grüner van de AMD Moers, de gehele dag volgeboekt was.
De ziektekostenverzekering heeft het thema “voeding” ruimschoots toegelicht:
De voordracht van de voedseldeskundige Michael Pagelsdorf heeft de medewerkers duidelijk gemaakt dat gezondheid plezierig kan zijn. Hierbij passend werd de HbA1c- meting (langdurige bloedsuikerspiegel meting) gedaan, dit om waarden de kunnen vinden die kunnen wijzen op mogelijke diabetes: indien de suikerwaarden in het bloed te hoog zijn maar deze noch niet hebben geleid tot diabetes. Uitgekiend voedsel in combinatie met beweging kunnen dan veel leed voorkomen.
Bij een voedings-check van IPN (instituut voor preventie en nazorg uit Keulen) werd het persoonlijk voedingspatroon geanalyseerd en werden er nuttige tips gegeven.
Stefan Gerrits, een hartstochtelijke kok van de bistro Mangold in het Technologisch Centrum Kempen, heeft ter plaatse aangetoond dat duurzaam- en gezond eten, uitstekend kan smaken.
De heer Gerrits heeft tevens diverse composteerbare verpakkingen laten zien, welke hij dagelijks gebruikt.
De beide trainers van het Actieve Sportpark Moers, konden enkele medewerkers enthousiast maken voor de weegschaal voor de lichaams-analyse en hen hierna van passende tips voorzien.
Enkele simulaties van o.a. een beeldscherm-brand, een prullenbak-brand en een explosie van een spuitbus, werden zeer realistisch weergegeven door de specialist voor brandpreventie, Karim Pirani van de onderneming AS Bauer. Het omgaan met een brandblusser kon door de werknemers, onder toeziend oog van enkele specialisten, uitgebreid worden geoefend.
 

Action medeor e.V. – de wereldnoodapotheek

Transport van medicijnen in golfkarton

ongeveer een derde van de wereldbevolking heeft onvoldoende toegang tot medische verzorging. Als wereldnoodapotheek zet action medeor zich al 50 jaar in om de gezondheid van mensen in kansarme gebieden over de gehele wereld blijvend te verbeteren.
In geval van nood en bij een catastrofe zorgt action medeor ervoor dat dringend benodigde medicijnen en hulpmiddelen snel ter plaatse komen. Action medeor bouwt samen met partners ter plaatse aan langdurige gezondheidsstructuren.
In het kader van farmaceutische en specialistische adviezen zorgt action medeor voor kennisuitwisseling en ondersteunt het de opleiding van farmaceutische vakmensen.

Foto: © action medeor

Continue verbetering door ons kwaliteitsmanagement.

Jonas Grundmann heeft in 2016 na zeven semesters technische logistiek bij Peters zijn bachelor scriptie geschreven. Zijn specifieke interesse lag destijds al bij het thema
lean-management in de procesketen.

Na talrijke studies heeft de heer Grundmann per 1 januari 2019 de leiding binnen het kwaliteitsmanagement bij de golfkartonfabriek  Peters overgenomen.
Hierdoor is hij verantwoordelijk voor hoge kwaliteitseisen voor alle verpakkingen.

Hiervoor voert hij continue analyses door, maakt rapportages, controleert de arbeidsprocessen en is hij verantwoordelijk voor het optimaliseren en standaardiseren van de diverse processen, alsmede voor de voorbereiding- en doorvoering van interne- en externe audits als b.v. ISO 9001.
De verbetering in transparantie van de arbeidsprocessen, wat tot verbetering leidt van de klantentevredenheid alsmede het terugbrengen van het aantal fouten, vormen naast het verzorgen van kwaliteitsdocumenten, een significant onderdeel van zijn takenpakket.
Jonas Grundmann staat u als aanspreekpunt voor alle vragen met betrekking tot de talrijke certificaten, graag ter beschikking.

Online verzendverpakking maar dan iets anders

De samenwerking met onze klanten is altijd boeiend en plaatst onze ontwikkelingsafdeling
steeds voor nieuwe uitdagingen. Of het nu gaat om het optimaliseren van bestaande verpakkingen of het ontwikkelen van nieuwe verpakkingsoplossingen, creativiteit is dan zeer gewenst.
Het merk “C’est normal heeft samen met de YouTube ster Jon Olsson een verzendverpakking in de vorm van een container ontwikkelt waarbij de focus op
de “unboxing belevenis” ligt.
Als resultaat hiervan is er een nieuwe vorm van een online verzendverpakking ontstaan waarmee via de site https://www.cestnormal.co/ o.a. T-shirts en Hoodies naar de klanten worden verzonden.
 

PETERS jubilaris- en kerstfeest 2018

Ook dit jaar werden er weer diverse jubilarissen door de directeur Winfried Flemmer bedankt voor hun langdurige betrokkenheid bij ons bedrijf.
Anke Janßen (centraal inkoop) en Hans-Wilfried Ullrich kunnen beiden terugkijken op een zeer lang dienstverband: 40 jaar !!


In het stijlvolle- en in een decoratieve kerstsfeer aangeklede restaurant Feltgenhof konden alle medewerkers van PETERS wederom genieten van een heerlijke en ontspannen avond.

Voorafgaand aan het eten, werd eenieder door enkele sfeervolle alpenhoorn-blazers uit Korsenbroich alvast in de kerststemming gebracht.
DJ Peter (www.eventure-djs.de/dj/dj-peter) heeft opnieuw met veel “fingersptizengefühl”
de juiste toon gezet en hij bracht tevens een fotocollectie mee vol met vrolijke herinneringsfoto’s.
Andi Kallenbach, van de band Johnny & The Hot Rods (www.rocknroll-neuss.de/)  heeft met zijn buitengewone stem en zijn zeer goede gitaristen voor de juiste rock’n’roll stemming gezorgd. Al met al werd het een geslaagde avond met lekker eten en drinken, veel gesprekken, dans en muziek.

 

 

Stagiare-teambuilding samenkomst 2018

De commerciële- en productie stagiaires bij Peters hebben, samen met de stagiaires welke in de afgelopen zomer hun afstudeerproject met succes hebben afgerond en een vaste baan hebben aanvaard en hun coaches, gezamenlijk een afwisselingsvolle teambuilding dag met elkaar doorgebracht.
Na een aantal spannende en vermoeiende rondes bij het teamsportspel LaserTag, volgde aansluitend een boottocht door de haven van Duisburg en werd de samenkomst afgesloten met een lunch.

Grote interesse in stage plaatsen bij Peters

Op de 27e stagebeurs bij het Mercator Beroepscollege in Moers hebben ca 2.000 studenten geïnformeerd naar de mogelijkheden bij een werkgever, een beroepskeuze en de mogelijkheden om een stage te volgen. Vele hebben de deze kans aangegrepen om naar de stagemogelijkheden bij Peters te informeren.

Tobias Girod (3e stagejaar) Pascal Feldmann (2e stagejaar) en Nico Wagner (1e stagejaar), die bij Peters stage lopen, hebben de studenten uitvoerig geïnformeerd over de inhoud van de opleiding tot verpakkingsontwerper. Timo Pleyter (2e stagejaar) heeft hen alles verteld over de opleiding tot ondernemer. Ook konden geïnteresseerden uitgebreide informatie krijgen omtrent een opleiding tot specialist op het gebied van opslag en logistiek. Behalve vragen voor een opleiding bij Peters, werden ook vragen met betrekking tot stagemogelijkheden in de productie beantwoord.
Nog populairder dan onze stagebrochures was de mogelijkheid om aan het rad van fortuin te kunnen draaien waarbij men behalve pennen, notitieblokken, winegums en troostprijzen, ook een knuffel olifant kon winnen.

 

Succesvolle brand- en evacuatie oefening

Op vrijdag 28 september werd in samenwerking met de bedrijfsbrandweer Moers en de vrijwillige brandweer uit Kapellen en Schwafheim een noodsituatie nagebootst.
De bij Peters verantwoordelijke brandbeveiligers waren ter plaatse en hebben deze oefening begeleid, evenals de evacuatiedeskundigen van de Peters organisatie.

intensive brandbeveiligingsoefeningen zijn voor een brandrisicovol bedrijf cruciaal.
en helpen de fabriek veiliger te maken om zo de veiligheid van alle werknemers steeds beter te kunnen optimaliseren.
Deze “noodsituatie” bood een goede mogelijkheid om alle aspecten van het noodplan in geval van brand en gewonden, uitgebreid te oefenen alsmede het analyseren van alle details met de brandweercommandanten.
 

 Wij willen dan ook de brandweerkorpsen uit Moers, Kapellen en Schwafheim hartelijk bedanken voor hun tijd en inzet!

 

 

Innovatieprijs golfkarton 2018: 2e plaats voor Peters

Die verpakkingen, die met name de mogelijkheden van golfkarton laten zien en de innovatiekracht in het bijzonder tonen, worden door het verbond van de golfkarton industrie beloont. Tijdens de beurs Fachpack in Nürnberg werden de winnaars van de inzendingen voor een innovatieve verpakking bekend gemaakt.

Voor het onderdeel “golfkartonproductie ter bevordering van de verkoopondersteuning” (de categorie voor verkoop- en/of shelf ready verpakkingen, welke de merkbekendheid van de klant voor POS doeleinden ondersteunen), hebben we bij de huidige prijstoekenning op het forum golfkarton 2018, van een onafhankelijke jury van externe vaklieden de 2e prijs gekregen voor onze bier geschenkverpakking.

De geschenkverpakking omvat het exclusieve botanische bier en de botanische jenever, een probeerglas alsmede promotie artikelen. Als oplossing dient een voor-verlijmde  
doos met geïntegreerd interieur uit één deel met fraai frontaanzicht en fixatie vanuit de gerilde boven kleppen. Door het zo verkregen displayfront krijgt men een goed zicht op de gepresenteerde producten, het ondersteunt de merkbekendheid en nodigt uit tot een spontane aankoop. Naast een snelle handling door de automatische bodem zorgt ook de integratie en fixatie van de producten alsmede het gebruik van milieuvriendelijke grondstoffen van deze verpakking uit één deel ervoor, dat een dergelijk concept de klanten enorm aanspreekt. Een apart interieur is niet nodig wat ook in de handling en logistieke processen kosten bespaart.

De voordelen in één overzicht:

vlakke aanlevering, een verpakking met geïntegreerd interieur uit één deel, eenvoudig op te zetten en eenvoudige uitvoering, vereenvoudigde order- , onderdelen- en magazijnhandling, 100% recyclebaar, optisch aantrekkelijk en voldoet aan de sterke POS eisen. Deze oplossing kan ook voor andere combinaties / doeleinden op maat gesneden worden.

hierbij de link voor de video:

https:/www.youtube.com/watch?v=IJRx7ukGcAw

Tentoonstelling: tapijtwissel

De kunstenares Sabine Schellhorn presenteert haar tentoonstelling van 08 september tot 14 oktober 2018 in de portiersloge van de fabriek Heeder in Krefeld. Dit gebouw is het voormalig thuisfront van de Golfkartonfabriek Peters. Mevrouw Schellhorn heeft de heer Fritz Peters daarom twee zegels uit haar zegel collectie 365+1 geschonken. De zegels werden van het materiaal golfkarton gemaakt dat daar in de 50er jaren bij de installatie van de eerste golfkartonmachine werd geproduceerd. Peters heeft voor de realisering hiervan behalve het materiaal ook de productie, de confectionering en de logistiek overgenomen. Het atelier: Portiersloge in de fabriek Heeder, Virchowstraße 130, 47805 Krefeld,
ingang C. De kunstwerken zijn van buitenaf zichtbaar. De sluiting van de expositie vindt plaats op zondag 14 oktober 2018 om 11.30 uur.

 

 

Start als stagiaire.

5 Nieuwe stagiaires maken een start in het beroepsleven.

 


Per 1 augustus 2018 begint voor een aantal nieuwe stagiaires een nieuwe levensfase bij Peters. Veel uitdagingen in veel verschillende gebieden staan hen te wachten.

 


Lea Kleinen (op de fot 3e van links) en Michael Cao (4e van links) worden tot industrieel medewerkster / medewerker opgeleid. In de komende drie jaren zullen zijn de afdelingen verpakkingsontwikkeling, werkvoorbereiding, productie, expeditie, financiële administratie, inkoop, personeelsafdeling, verkoop en supply chain management leren kennen en veel verkoopervaring opdoen. Emil Azadi (op de foto links), Nico Wagner (2e van links) en Musa Balci (op de foto rechts) voltooien de opleiding tot verpakkingsontwerpers. Gedurende deze afwisselingsrijke opleidingstijd leren ze diverse afdelingen in het bedrijf kennen: de golfkartonproductie, de verdere verwerking, de kwaliteitscontrole (laboratorium), de stans- en cliché voorbereiding en de ontwerpafdeling. Verpakkingsontwerpers zijn mede verantwoordelijk voor de instelling van de verwerkingsmachines, de bewaking en sturing van de productieprocessen en de kwaliteitscontrole.


Wij wensen hen allen een goede start toe en verheugen ons op een goede samenwerking.